Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Streaming, tillfälliga kopior och upphovsrätt

Event date:
15/06/2017 11:00 - 13:00

Export event

I en färsk dom har EU-domstolen framhållit att försäljning av en multimediaspelare som ger användaren fri tillgång till skyddade audiovisuella verk genom streaming strider mot upphovsrätten om rättshavarna inte gett sitt samtycke (se C-527/15).

I målet aktualiseras den viktiga upphovsrättsliga frågeställningen om tillfälliga kopior och begreppet överföring till allmänheten vid streaming av upphovsrättsligt skyddat material. EU-domstolen har tolkat art.
3.1, 5.1 och 5.5 i Infosocdirektivet. I målet framhåller domstolen att med överföringen avses ett ganska stort antal köpare av spelaren och samtliga potentiella köpare är personer med en internetuppkoppling. Mot denna bakgrund föreligger därför överföring till allmänheten enligt Infosocdirektivet. Vidare framhåller domstolen att bestämmelserna i art. 5.1 och 5.5 Infosocdirektivet beträffande en tillfällig form av mångfaldigande på en multimediaspelare, som den i målet aktuella, av ett upphovsrättsligt skyddat verk som strömmas från en webbplats som drivs av tredje man där verket finns tillgängligt utan upphovsrättsinnehavarens samtycke inte uppfyller villkoren i bestämmelserna och alltså varken utgör laglig användning eller passerar trestegstestet.

I ljuset av EU-domstolens dom bjuder IMK in till lunchseminarium, där vi kommer att diskutera streaming av upphovsrättsligt skyddat material, mellanhandsansvar, och anslutande frågor.

Talare: Chefsjurist Daniel Adrian, C More, jur. dr Johan Axhamn, Juridiska institutionen/Stockholms universitet, VD Anders Braf, Nordic Content Protection och bolagsjurist Per Svanteson, Com Hem.

Den efterföljande diskussionen modereras av
Malin Allard, Head of IP/Media vid Cederquist.

Varmt välkommen!

Sanna Wolk                        Stojan Arnerstål
Ordförande IMK                 Föreståndare IMK

Tid:
 15 juni 2017, kl. 11.00-13.00. Lunch serveras. >
Plats:  Cederquist, Hovslagargatan 3 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se